FAQ

De meest gestelde vragen

Op deze pagina vind je een antwoord op de meest gestelde vragen van intermediairs, werkgevers, werknemers en alles over de WAB. Zit je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

WAB

De meest gestelde vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De WAB is 1 januari 2020 in werking getreden.

Payrolling en uitzenden lijken op elkaar. Bij beiden is er sprake van een driehoeksverhouding tussen een opdrachtgever, het payroll- of uitzendbedrijf en de medewerker. Toch zijn er wel degelijk verschillen.

Het verschil zit hem in of er wel al dan niet sprake is van werving en selectie van de medewerker. Bij payrolling wordt de medewerker geworven door de opdrachtgever zelf. Zonder toestemming van de opdrachtgever kan de medewerker niet ergens anders werken. De opdrachtgever kiest dus zelf haar medewerkers en het payrollbedrijf, dus Job Planet, neemt de medewerker in dienst.

Uitzendkrachten worden geworven door het uitzendbureau en de medewerker kan worden ingezet bij meerdere opdrachtgevers. Het kan zelfs zo zijn dat de uitzendkracht iedere dag bij een andere opdrachtgever aan de slag gaat. Het uitzendbureau zoekt een geschikte opdrachtgever voor de medewerker.

Door de nieuwe WAB wet is het verschil tussen payrolling en uitzenden een stuk duidelijker geworden. Het verschil wordt gekenmerkt door twee elementen: de allocatiefunctie en exclusiviteit.

De allocatiefunctie gaat over het feit of de medewerker wordt geworven door het uitzendbureau of de opdrachtgever. Wat betreft exclusiviteit wordt er bekeken of een medewerker wel werkzaam is bij één opdrachtgever.

Wordt de allocatiefunctie niet toegepast, wordt de medewerker dus door de opdrachtgever zelf geworven en wordt de medewerker ingezet bij enkel één opdrachtgever? Dan is er sprake van payrolling en niet van uitzenden.

Indien er sprake is van een payrollovereenkomst moet voortaan de ketenregeling worden toegepast. Een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals dat van een uitzendovereenkomst, mag voortaan niet meer aan een payrollmedewerker worden gegeven. Ook niet geheel onbelangrijk: een payrollmedewerker heeft gelijke rechten als een medewerker in vaste dienst. Nu geldt dit enkel nog niet voor het pensioen, maar dit veranderd per 1 januari 2021.

Met de allocatiefunctie wordt de manier waarop een overeenkomst tussen de inlener en medewerker tot stand is gekomen bedoeld.

De allocatiefunctie wordt toegepast indien:

 1. Het uitzendbureau heeft de medewerker zelf geworven.
 2. De medewerker heeft nog niet eerder gewerkt bij de inlener.
 3. Er is sprake van een tijdelijke vraag.
 4. De werkzaamheden zijn niet structureel.

Met exclusieve terbeschikkingstelling wordt bedoeld dat een medewerker enkel bij één opdrachtgever aan het werk wordt gezet.

De regels van de nieuwe WAB wet zijn erg complex. Gelukkig is het uitbesteden van het werkgeverschap nog steeds mogelijk. Wij zouden daarom ook juist willen adviseren om het werkgeverschap aan ons uit te besteden, zodat wij je geheel kunnen ontzorgen op het gebied van personeelsadministratie en werkgeversriscio’s.

Voor medewerkers met een uitzendovereenkomst verandert er helemaal niets.

Voor medewerkers met een payrollovereenkomst verandert er wel iets. Voor hen geldt dat de ketenregeling moet worden toegepast.

Werkgevers

De meest gestelde vragen van werkgevers.

Job Planet is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Al onze medewerkers vallen dus onder de ABU CAO. Ook verlonen wij volgens de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is er op gericht dat een flexibele arbeidskracht hetzelfde salaris verdient en ontvangt als het eigen personeel van een inlener. De inlenersbeloning zorgt er dus voor dat het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met een rechtstreeks dienstverband tegen wordt gegaan.

Bij ons kun je onbeperkt flexibele medewerkers inzetten. Wij werken met het fasen systeem conform de ABU CAO. Dit systeem kent drie fasen: A, B en C.

 • Fase A: flexibele medewerkers zijn maximaal 78 weken werkzaam in fase A. Alleen weken waarin gewerkt is tellen hieraan mee.

  • 26 gewerkte weken zijn pensioenvrij, in de 52 gewerkte weken daarna ontvangt de medewerker basispensioen.
  • In Fase A is het mogelijk om een oproepcontract toe te passen, zonder opzegtermijn.

 • Fase B: na 78 gewerkte weken komen flexibele medewerkers terecht in fase B. Hierin kunnen er maximaal 6 tijdelijke contracten worden gegeven in een periode van maximaal 4 jaar.
  • De medewerker ontvangt pluspensioen.
  • In Fase B is er een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van de overeenkomst.

 • Fase C: in fase C krijgt een medewerker een contract voor onbepaalde tijd.
  • De medewerker ontvangt pluspensioen.
  • In Fase B is er een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van de overeenkomst.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die is bedoeld voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst. Het is voor uitzendbureaus en payrollbedrijven verplicht om een G-rekening te hebben.

Wanneer je personeel bij ons inhuurt of verloont, dan ben je als inlener indirect verantwoordelijk voor de afdracht van de bovengenoemde premies.

Wij beschikken over een NEN 4400-1 certificaat. Dit certificaat is er speciaal voor uitzendorganisaties. Wij worden twee keer per jaar getoetst. Er wordt onder andere bekeken of alle belastingen correct zijn afgedragen en of al onze documentatie wordt opgesteld op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Ook wordt ernaar gekeken of wij ons houden aan de omschreven procedures en of wij een correcte personeelsadministratie hebben. Met het certificaat wordt aangetoond dat wij aan alle eisen voldoen.

Gewerkte uren van de medewerkers worden wekelijks verwerkt en gefactureerd op basis van het aantal gewerkte uren van de medewerker. Je ontvangt één overzichtelijke factuur, waardoor je direct overzicht hebt van je personeelskosten.

Intermediairs

De meest gestelde vragen van intermediairs.

Stuur ons een e-mail of laat je door ons terugbellen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Dan plannen wij een persoonlijk gesprek in.

Nee, dat mag je helemaal zelf beslissen. Je bepaalt dus zelf hoeveel medewerkers je bij Job Planet onderbrengt, ongeacht of deze een vast dienstverband hebben of niet. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

In jouw persoonlijke online portal kun je kandidaten en plaatsingen aanmaken. Hiervoor klik je in het menu op Flexwerkers of Plaatsingen. Jouw kandidaten ontvangen een e-mail waarin hen wordt gevraagd zich in te schrijven.

Nieuwe klanten/relaties kun je inschrijven via onze website.

Het uitbesteden van de backoffice bij Job Planet heeft meerdere voordelen. Voor een compleet overzicht kun je terecht op deze pagina: Backoffice bij Job Planet

Je hebt een duidelijk inzicht in je personeelskosten, omdat je een overzichtelijke factuur ontvangt. Een groot voordeel hiervan is dat je geen tijd meer hoeft te besteden aan je contractbeheer. Job Planet verzorgt alle uren declaraties, verzorgen de verloning en facturatie naar jouw klanten. Al jouw gegevens zijn 24/7 beschikbaar in ons online portaal.

Ook niet geheel onbelangrijk. Wij voldaan aan de noodzakelijke certificeringen en zijn up-to-date omtrent de laatste wet- en regelgeving.

Wij verzorgen voor iedere branche de backoffice.

Dat is mogelijk. Wij passen het opvolgend werkgeverschap correct toe en kunnen indien nodig de opgebouwde reserveringen (bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantie en kort verzuim) overnemen.

Ja dat mag. Wij nemen namelijk het juridisch werkgeverschap van je over, onze certificeringen zijn dus leidend.  

Uren worden uiterlijk op woensdag geaccordeerd, zodat wij op donderdag de betalingen kunnen klaarzetten. Op vrijdag worden de salarissen overgemaakt.

Let op! Het is mogelijk om te kiezen uit een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse loonbetalingen.

Werknemers

De meest gestelde vragen van werknemers.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken met jouw werkgever, betalen wij dit wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks uit. Uren waar akkoord op is gegeven worden altijd uitbetaald op vrijdag.

Soms kan het helaas voorkomen dat jouw loon niet helemaal klopt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de uren niet goed zijn ingevuld of wellicht klopt er iets niet met de loonheffing. Indien dit het geval is kun je telefonisch contact met ons opnemen via 085-0653284 of een mail sturen naar info@job-planet.nl.

Als je ziek bent, meld je dit bij zowel jouw opdrachtgever als bij ons. Doe dit aan het begin van de dag voor 08.30. Dan kunnen wij dit verwerken in onze administratie. Als je weer beter bent meld je dit ook bij ons allebei. Vanaf dat moment kun je weer aan de slag en gewerkte uren doorgeven.

Snipperdagen noemen wij ook wel vakantiedagen. Dit zijn vrije dagen die je aanvraagt bij jouw opdrachtgever of Job Planet. Op jouw loonstrook kun je precies zien hoeveel vakantiedagen je hebt opgebouwd.

In ons online portaal kun je terugzien waar je hebt gewerkt, je contracten inzien en ook je loonstroken terugvinden. Op de loonstrook kun je inzien hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd. De loonstrook ontvang je ook in je mailbox.

Bij ons worden feestdagen collectief gereserveerd. Dit betekent dat je tijdens feestdagen wordt doorbetaald als je op deze dagen normaliter een werkverplichting hebt.

Voor uitzendkrachten geldt dat je minimaal 7 van de direct voorgaande 13 weken moet hebben gewerkt om recht te hebben op loondoorbetaling.

Job Planet logo

Contactgegevens

Job Planet B.V.
Kerkstraat 10
6941 AG Didam
info@job-planet.nl

Socials

Scroll naar boven