NOW 1.0

Noodmaatregel tijdelijke vervanging van werktijdverkorting

Het kabinet heeft in de afgelopen periode drastische maatregelen moeten nemen in verband met de uitbraak van het COVID-19-coronavirus. In veel sectoren hebben bedrijven de deuren al dicht moeten doen, waardoor er geen werk meer is. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland zijn er maatregelingen getroffen die effect hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland.

Veel bedrijven hebben vanwege de terugval een aanvraag ingediend voor de regeling werktijdverkorting. Deze regeling is echter niet berekend op de ongekende grootte van werkvermindering die er nu gaande is in Nederland.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom per 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting per direct in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Er wordt een nieuwe (tijdelijke) regeling opgesteld die het mogelijk maakt om meer werkgevers financieel tegemoet te komen. Op deze manier moet werkloosheid worden voorkomen en moet dit bovendien sneller kunnen realiseren.

Een drietal situaties

De aanvraagprocedure voor een regeling wordt sterk vereenvoudigd. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Er kunnen een drietal situaties van toepassing zijn:

  1. Een werkgever heeft een werktijdverkorting vergunning aangevraagd en deze gekregen. In deze situatie geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlengen van deze vergunning is niet meer mogelijk. In dit geval kan er een vereniging worden aangevraagd op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht gaan geven in de handelwijze bij samenloop van de werktijdverkorting met de mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe regeling.
  2. De aanvraag voor een vergunning is al ingediend, maar in eerste instantie afgewezen. In zo’n geval kan er op basis van de nieuwere regeling opnieuw een aanvraag worden gedaan.
  3. De aanvraag voor een vergunning is al ingediend, maar nog niet afgehandeld. In dit geval zal de aanvraag worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling. Deze zal dan ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangen alle ondernemingen die een aanvraag hebben gedaan bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?

De nieuwe regeling schetst dat werkgevers, die verwachten dat zij te maken gaan krijgen met een omzetverlies van tenminste 20%, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoetzien van maximaal 90% van de loonsom. De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies.

De tegemoetkoming voorziet zowel vaste werknemers al werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan eenmalig met 3 maanden worden verlengd. In deze periode mag er op grond van economische redenen geen ontslag worden aangevraagd door de werkgever.

Werkgevers betalen het loon gewoon door aan de betrokken werknemers. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op basis van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd aan de werkgevers.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op 17 maart 2020 aan dat de nieuwe regeling zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *