Voordelen van A1 Verloning: Hoe Job Planet het beter doet

In dit artikel bespreken we de voordelen van A1 Verloning en hoe Job Planet het toepast. Dorus Jansen, COO van Job Planet, deelt inzichten over hoe A1 Verloning kostenbesparend werkt en arbeidsvoorwaarden voor Europese werknemers verbetert. We behandelen ook de problemen met schimmige aanbieders en tonen hoe Job Planet deze effectief aanpakt.

Wat is A1 Verloning?

A1 Verloning laat werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werken, hun sociale zekerheidsbijdragen in hun thuisland betalen. Dit systeem berust op het verkrijgen van een A1-verklaring, die bevestigt dat de werknemer onder het sociale zekerheidsstelsel van hun thuisland valt gedurende hun tijdelijke tewerkstelling in het buitenland.

Problemen met A1 Verloning

In Nederland opereren schimmige aanbieders die A1 Verloning enkel toepassen om werknemers tegen minimale kosten te laten werken, wat leidt tot ongewenste en illegale praktijken:

 • Bedrijven verkrijgen A1-verklaringen voor werknemers zonder dat zij ten minste een maand onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid in het vestigingsland, terwijl dit wel vereist is.
 • A1-verklaringen worden verstrekt aan bedrijven die geen serieus werkgeverschap tonen, zoals postbusondernemingen met minimale omzet die vanuit Nederland opereren.
 • Werknemers met een A1-verklaring mogen alleen werken voor het bedrijf waarvoor de verklaring is afgegeven, maar in de praktijk wordt er vaak doorgeleend aan andere opdrachtgevers.
 • Uitzendorganisaties betalen vaak aanzienlijk lagere lonen, tot wel 24% minder dan vergelijkbare Nederlandse uitzendkrachten.
 • Buitenlandse werkgevers die tijdelijk in Nederland werken, voldoen niet aan de vereiste meldingsplicht en dragen geen loonheffingen af.

De oplossing van Job Planet

Job Planet is ervan overtuigd dat A1 Verloning op een betere manier kan worden toegepast. Hoewel het een effectieve tool is voor kostenbesparing, zien wij het ook als een manier om betere arbeidsvoorwaarden te bieden aan Europese werknemers die in het buitenland werken. Samen met adviseurs zoals voormalig SNCU-directeur Ronald Langerak, hebben wij een tool ontwikkeld die zowel werkgevers als werknemers ten goede komt.

Voordelen van A1 Verloning voor de werknemer

Werknemers die via Job Planet onder A1 Verloning werken, profiteren van:

 • Een hoger netto uurloon dan hun Nederlandse collega’s.
 • Een vast netto uurloon, ongeacht het aantal gewerkte uren.
 • Gratis gebruik van een Europese zorgpas (EHIC), waardoor ze geen dure Nederlandse zorgverzekering nodig hebben en recht hebben op gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als de inwoners van het land waar ze werken.

Correcte Toepassing van A1 Verloning door Job Planet

Job Planet zorgt ervoor dat:

 • De functie, functiegroep/schaal en het uurloon van werknemers worden toegepast volgens de geldende CAO in Nederland, inclusief de inlenersbeloning.
 • De loonheffingen worden afgedragen in Nederland.
 • Onze A1-partner, als juridisch werkgever, voldoet aan alle vereiste certificeringen, waaronder NEN 4400-2.

Mogelijke Nadelen van A1 Verloning

Er zijn twee nadelen ten opzichte van Nederlandse werknemers:

 1. Geen pensioenafdracht: Bij A1 Verloning wordt geen pensioen afgedragen voor de werknemer, wat wel gebeurt bij reguliere Nederlandse verloning. In de praktijk ontvangen veel arbeidsmigranten echter hun pensioen niet bij terugkeer naar hun thuisland, door ontraceerbaarheid, onbekende domicilieadressen of onbekende bankrekeningnummers.
 2. Lagere ziektewetuitkering: Werknemers profiteren niet van dezelfde voorwaarden als Nederlanders wat betreft ziektewetuitkeringen, aangezien de uitkering in beginsel lager is. Job Planet vult echter de ziektewet aan in geval van ziekte.

Laat de negatieve berichtgeving over A1 Verloning je niet afschrikken

Laat je niet afschrikken door negatieve berichten over A1 Verloning. Correct toegepast biedt het aanzienlijke voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Job Planet heeft een systeem ontwikkeld dat niet alleen kosten bespaart, maar ook de arbeidsvoorwaarden voor Europese werknemers verbetert. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om meer te leren over onze diensten en hoe wij je kunnen ondersteunen met A1 Verloning.

Stel je vraag

Wil jij meer weten? Laat dan jouw gegevens achter. Ik beantwoord graag jouw vragen.

Dit is een foto van Job Planet A1 Verloning CCO Dorus Jansen