A1 Verloning

Flexibele contracten zonder Nederlandse WAB verplichting.

A1 verloning betreft een vorm van verlonen waarbij de (Europees vastgestelde) A1 regelgeving wordt toegepast. Door dit toe te passen bij het verlonen van buitenlandse werknemers uit de Europese Unie, betaald de A1 werkgever minder premies en belasting en houden je werknemers netto meer salaris (per uur) over. Voor alle betrokken partijen is dit dus beter. Het toepassen van A1 verloning is geheel legaal volgens de Europese wet – en regelgeving.

Betekenis A1 Job Planet

Hoe werkt A1 Verloning?

A1 verloning werkt simpel. Een medewerker wordt gedetacheerd naar Nederland via een uitzendbureau in het buitenland (in ons geval via onze A1 partner in Litouwen). De aangifte van de loonheffing wordt betaald aan de Nederlandse Belastingdienst en de sociale premies worden afgedragen in het land waar de medewerker in dienst is. Hierdoor is de medewerker goedkoper, maar ook houdt de medewerker een hoger nettosalaris over.

Waar staat A1 voor?

A1 is in feite de verklaring welke vanuit het EU-land van verloning wordt verstrekt welke in de gehele EU in gebruik is. Dit A1 document (de A1 verklaring geheten) geeft aan dat de betreffende medewerker volgens de EU-normen wordt gedetacheerd en dat in het land van A1 verloning de sociale verzekeringen worden afgedragen.

De A1 Verklaring

Met een A1 verklaring kunnen buitenlandse medewerkers in Nederland werken terwijl de werkgever in het A1 verstrekkende land (minder) sociale premies afdraagt en de medewerker netto meer loon overhoudt. Binnen de EU zijn er afspraken gemaakt die helder regelen hoe de positie van arbeidsmigranten is die in Nederland flexwerk of seizoensarbeid verrichten of ingezet worden vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden in sectoren waar een tekort aan medewerkers is dan wel een grote vraag naar vakkrachten

Kenmerken van een A1 contract

Wij zijn een professionele A1 partner. Dit zijn onze zekerheden.

De voor - en nadelen van A1 Verloning

Wanneer kiest men voor A1 verloning?

A1 verloning is een perfecte manier van verlonen voor arbeidsmigranten die in een korte tijd (maximaal 2 jaar) zoveel mogelijk geld willen verdienen in Nederland en niet voornemens zijn een bestaan op te bouwen in Nederland.

Medewerkers ontvangen bijvoorbeeld geen pensioen of kinderbijslag, omdat sociale premies worden afgedragen in het thuisland van de arbeidsmigrant. Daar tegenover staat dat de medewerkers een veel hoger loon ontvangen, omdat zij geen zorgkosten hebben en veel minder loonheffing afragen dan in Nederland.

Maar wat is nou het voordeel van A1 verloning ten op zichtte van zelf uitzendkrachten verloning in Nederland? Beiden krijgen toch hetzelfde cao-inlenersbeloning loon? Ja dat is waar, maar via A1 verloning heeft de uitzendkracht een netto voordeel ten opzichte van verloning via Nederlands uitzendbureau. En daarbij is de kostprijs lager via A1 verloning waardoor de inkoopprijs per uur voor de Nederlandse inlener via A1 verloning (veel) lager is dan via een Nederlandse uitzender.

Juiste uitvoering A1-regeling

Het is zeer belangrijk dat de A1 regelgeving correct wordt uitgevoerd. Alle documenten en voorwaarden moeten kloppen. Er mag geen sprake zijn van “schijnconstructies”, het uitzendbureau in het buitenland moet over de juiste papieren en vergunningen beschikken. Tevens dient het A1 uitzendbureau ook in het land van herkomst relevante omzet te genereren, hetgeen zowel aldaar wordt gecontroleerd als ook in Nederland wordt gecontroleerd. Goed inzetten van de A1 regeling vraagt daarom om een partner die in staat is deze ook van a tot z correct uit te voeren. Job Planet A1 is deze partner voor u. Wij bieden onze klanten zekerheden waardoor ze geen risico’s lopen en hebben het gehele proces strak ingericht.

Specialist A1-regeling

Vrijwel alleen grote en gespecialiseerde uitzendorganisaties zijn in staat om naast hun reguliere certificeringen, ook deze extra certificering te behalen en actueel te houden door alle inhoudelijke processen die hierbij horen op orde te houden. Zeker als recruitment en uitlenen van buitenlandse medewerkers niet tot je core-business hoort. Dan is het goed een specialist in toepassing van de A1-regeling bij de inhuur van buitenlandse medewerkers in te schakelen. Job Planet A1 is deze specialist. Allereerst zijn wij door onze grote expertise en jarenlange ervaring in staat de A1-regeling geheel conform alle wet- en regelgeving uit te voeren.

Partner in Litouwen

Wij werken met een gerenommeerde uitzendpartner in Litouwen. Zij beschikken over alle wettelijke certificeringen en vergunningen die nodig zijn om de A1 regelgeving uit te kunnen voeren. Dit betekent dat wanneer je via Job Planet A1 je buitenlandse medewerkers inleent, de kwaliteit in de hele keten gewaarborgd is. Dit zal voor je opdrachtgevers een groot verschil maken.

Geïnteresseerd in A1 Verloning?

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Scroll naar boven