De diensten van Job Planet

Bij Job Planet doen wij meer dan alleen uitzenden. De diensten van Job Planet bestaan uit payrolling, uitzending, detachering, HR advies, werving en selectie en daarnaast kunnen wij de backoffice verzorgen voor uw organisatie.

De diensten van Job Planet bieden iedere organisatie flexibiliteit voor incidentele, kortlopende en/of structurele projecten. Bekijk onderstaand het dienstenaanbod van Job Planet.

Payrolling

U wilt zelf uw medewerkers werven en selecteren, maar niet de nadelen ervaren van de bijbehorende (salaris)administratie en werkgeversrisico’s? Dan biedt payrolling de uitkomst voor uw organisatie. U beslist zelf welk personeel u aanneemt en Job Planet verzorgt de gehele salarisadministratie, afdrachten, ziekte en re-integratie en informatieverstrekking aan instanties. Wij nemen als juridisch werkgever alle mogelijke risico’s voor u uit handen.

Uitzenden

Heeft u een grote personeelsbehoefte door piektijden binnen uw organisatie, vakanties of in geval van ziekte? Dan kunnen wij bij Job Planet snel zorgen voor de tijdelijke arbeidskracht die u zoekt. Net als bij payrolling fungeert Job Planet als juridisch werkgever. Dit betekent dat wij zorgen voor het salaris, afdrachten, ziekteverzuim management en informatieverstrekking aan instanties. U hoeft zich dus nergens meer zorgen over te maken.

Detachering

Bij detachering wordt flexibiliteit gecombineerd met continuïteit. Voor een minimale arbeidsperiode van drie maanden kunnen wij gespecialiseerde werknemers plaatsen binnen uw organisatie. Dit kan gedurende de looptijd van een project, maar bijvoorbeeld ook periodiek tijdens piektijd bunnen uw bedrijf. Ook hierbij verzorgen wij als juridisch werkgever de gehele administratie.

HR advies

HR staat voor ‘human resource’ en omvat alle personeelszaken binnen een organisatie. Personeelszaken hebben vaak niet de hoogste prioriteit, omdat u zich als ondernemer bezig wilt houden met ondernemen. Toch is HR een van de belangrijkste aandachtsgebieden binnen uw organisatie. Zo heeft u bijvoorbeeld te maken met wettelijke verplichtingen en de tevredenheid van uw medewerkers. Daarom is het belangrijk dat u alles met betrekking tot personeelszaken op orde heeft.

Werving en selectie

Het is ook mogelijk om alleen de werving en selectie van uw nieuwe medewerkers aan Job Planet uit te besteden. Op deze manier kunt u gebruik maken van onze kennis en diverse netwerken. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers betreft een van onze kernactiviteiten. Werving en selectie stemmen wij graag af op de behoeften van uw organisatie.

Backoffice

De back office is een essentieel onderdeel voor ieder uitzendbureau. Bij back office kunt u onder andere denken aan de urenregistratie, salarisadministratie en debiteurenbeheer. Het uitbesteden van uw backoffice is bij Job Planet goed geregeld en niet enkel interessant voor kleine uitzendbureaus, maar ook voor middelgrote en grote uitzendorganisaties. Ons concept is helder en de tarieven zijn scherp. Het kan voor u dus zeer interessant zijn om gebruik te maken van back office bij Job Planet

Sollicitatie

Diensten

Geen bestand geselecteerd!