Wettelijk Minimumloon 1 juli 2024

Wettelijk Minimumloon 1 juli 2024: Wat je moet weten

Vandaag, op 1 juli, gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Het minimumuurloon stijgt met 3,1%, van € 13,27 naar € 13,68 per uur. Deze halfjaarlijkse verhoging zorgt ervoor dat het minimumloon automatisch meebeweegt met de cao-lonen. In april stemde de Tweede Kamer over een extra verhoging van het minimumloon, maar dit voorstel haalde het niet.

Geen Extra Verhoging van het Minimumloon

De voorgestelde extra verhoging van 1,2% gaat niet door. Hoewel de Tweede Kamer het wetsvoorstel steunde, werd het door de Eerste Kamer afgewezen vanwege zorgen over de kosten voor werkgevers en de overheid. Het minimumloon is de afgelopen jaren al fors gestegen, en een extra verhoging zou ook de AOW-kosten verhogen. Het is nog onzeker of een nieuw kabinet in de toekomst alsnog een extra verhoging zal doorvoeren. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen hadden veel partijen plannen voor verdere verhoging van het minimumloon.

Overzicht van de Nieuwe Wettelijke Minimumlonen

Onderstaand een overzicht van de nieuwe minimumlonen die per 1 juli 2024 gelden.

Minimumjeugdloon in 2024

Leeftijd Staffeling Uurloon
21 jaar en ouder 100,0% € 13,68
20 jaar 80,0% € 10,94
19 jaar 60,0% € 8,21
18 jaar 50,0% € 6,84
17 jaar 39,5% € 5,40
16 jaar 34,5% € 4,72
15 jaar 30,0% € 4,10

Tabel 1: het minimumjeugdloon per 1 juli 2024. Bron: Rijksoverheid.

Minimumloon voor BBL-leerlingen

Voor BBL-leerlingen van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen van het minimumjeugdloon. Voor BBL-leerlingen van 18 tot en met 20 jaar geldt de onderstaande tabel.

Leeftijd Staffeling Uurloon
20 jaar 61,5% € 8,41
19 jaar 52,5% € 7,18
18 jaar 45,5% € 6,22

Tabel 2: BB leerlingen van 18 tot en met 20 jaar. Bron: Rijksoverheid.

Volgende Indexatie van het Wettelijk Minimumloon in 2025

De volgende indexatie van het minimumloon staat gepland voor 1 januari 2025. Het exacte percentage van deze verhoging is nog onbekend en zal afhangen van de cao-loonraming volgens de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB), die in september gepubliceerd wordt.

Job Planet A1: Zet in op Loonkostenbesparing

De loonkosten voor werkgevers zijn de afgelopen jaren flink toegenomen, vooral door de stijgende cao-lonen, de verhogingen van het minimumloon en de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Dit heeft geresulteerd in een kostenstijging van 10 tot soms wel meer dan 20 procent. De A1 Verloning tool van Job Planet helpt werkgevers om de loonkosten te verlagen en tegelijkertijd een hoger netto salaris aan Europese arbeidsmigranten te bieden. Lees er alles over op deze pagina of neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande formulier.

Stel je vraag

Wil jij meer weten? Laat dan jouw gegevens achter. Ik beantwoord graag jouw vragen.

Dit is een foto van Job Planet A1 Verloning CCO Dorus Jansen